Monthly Archives: oktober 2022

Oplichting via Instagram

Het gebeurt tegenwoordig regelmatig dat hackers accounts overnemen en op die manier fraude plegen. Hackers misleiden volgers en klanten van overgenomen zakelijke accounts om geld te verdienen. De manier waarop hackers dit doen is door…

5 stappen naar cyberveiligheid

Driekwart van de ondernemers in Nederland geeft aan zich nog weinig zorgen te maken over de digitale veiligheid van hun bedrijf. Dit is wel te begrijpen, want als ondernemer hebt u wel andere zaken aan…