Advies op maat? Vraag een offerte aan

MS Amlin Cyberverzekering

Wat dekt de MS Amlin Cyberverzekering?

De cyberverzekering van MS Amlin dekt een uitgebreide hoeveelheid cyberrisico’s. Zoals aansprakelijkheid, eigen kosten, gevolgschade en extra bijstand in situaties die hiernaar vragen. Zijn derde partijen slachtoffer geworden van een cyberincident binnen uw bedrijf? Zo ja, dan kunt u aansprakelijk worden gehouden voor de schade van deze partijen. De verzekering dekt de kosten van deze aansprakelijkheid.

Eventuele kosten die u maakt voor het herstellen van systemen of data als gevolg van een cyberincident worden ook vergoed door de verzekering. Staat uw productie of website stil vanwege een cyberincident? Dan kan de verzekering het opgelopen omzetverlies vergoeden. In het geval van een datalek vergoedt MS Amlin ook de kosten, hieronder vallen ook de kosten van het melden van het incident, boetes van toezichthouders en de kosten van juridisch advies.

Heeft uw onderneming financieel verlies geleden door frauduleuze instructies door een partij buiten het bedrijf? Dan dekt de verzekering deze kosten. Extra kosten omdat er ongeoorloofde toegang tot het telefoonsysteem heeft plaatsgevonden zijn ook gedekt. Heeft u kosten van verweer, PCI boetes of assessment kosten? Dan dekt de verzekering van MS Amlin deze kosten.

Met de Cyberverzekering van MS Amlin kunt u 24/7 in contact komen met het First Response Panel. In het geval van een cyberincident zal deze dienst u direct helpen met een plan van aanpak rondom het incident.

Wat dekt de MS Amlin Cyberverzekering niet?

Naast wat er door de verzekering wordt gedekt, zijn er een aantal situaties waar de verzekering geen vergoedingen uitkeert.

Zo vergoedt de verzekering geen kosten als de schade het gevolg is van opzet of opzettelijke fraude. Contractuele schade, zaak- en letselschade, inbeslagname van overheidswege en productaansprakelijkheid zijn allemaal ook niet verzekerd met deze verzekering. Heeft u illegaal data verkregen en is daaruit schade ontstaan? Dan bent u niet verzekerd voor deze schade.

De Verenigde Staten en Canada vallen ook buiten de verzekering. Ten slotte is onderlinge aansprakelijkheid (tussen twee verzekerden) uitgesloten van de verzekering.

Wie is MS Amlin

ms amlin

Met zo’n 1800 mensen in meer dan 20 locaties wereldwijd is MS Amlin een leidende partij in de wereld van (her)verzekeraars. Daarom is het vanzelfsprekend dat MS Amlin nu ook een eigen cyberverzekering heeft.

Helaas stopt MS Amlin met het aanbieden van nieuwe cyberverzekeringen, wel verwijzen wij u graag naar een van de andere aanbieders van verzekeringen op onze site om de juiste voor uw onderneming te vinden. Ook kunnen wij u naar de offertepagina verwijzen en helpen wij u zo snel mogelijk met het vinden van de juiste cyberverzekering.

Downloads