Advies op maat? Vraag een offerte aan

Zurich Cyberverzekering

Wat dekt de Cyberverzekering van Zurich?

Met de Cyberverzekering Zurich bent u verzekerd voor een grote hoeveelheid cyberrisico’s, hieronder zult u exact lezen wat gedekt wordt door de #Cybercomfort verzekering.

Aansprakelijkheid

Ten eerste valt de aansprakelijkheid door derden onder de dekking van de verzekering. In het geval dat derde partijen schade lijden wanneer er een cyberincident plaatsvindt in uw bedrijf, dan bent u daarvoor aansprakelijk. De #CyberComfort verzekering dekt de hieruit voortkomende kosten. De verzekering vergoedt ook eventuele boetes die de wet u oplegt.

Bedrijfsschade

Ten tweede verzekert #CyberComfort u tegen bedrijfsschade als gevolg van een cyberincident. Wordt uw bedrijfsvoering of website of iets dergelijks stopgezet door een cyberincident? Dan is uw omzetverlies gedekt met de verzekering van Zurich. Wanneer er eventuele kosten worden gemaakt voor het herstellen van uw systeem/website, dan valt dit onder de dekking van de #CyberComfort verzekering.

Kosten van verweer

Is er sprake van een verricht onderzoek naar uw onderneming door een toezichthoudende instantie? Dan dekt de #CyberComfort verzekering uw kosten van verweer. Ook kosten van eventuele IT-experts of dienstverleners kunt u vergoed krijgen.

Kosten cybercrime en fraude

In het geval van confrontatie met cyberafpersing of cyberterrorisme kunt u ervoor kiezen om de dekking hiervoor mee te nemen in de verzekering
Ten slotte dekt de verzekering fraude uitgevoerd door een ander. Heeft een partij buiten uw onderneming zich via uw systeem voorgedaan als eigenaar van uw bankrekening en geld gestolen? Dan dekt de cyberverzekering van Zurich dit verlies.

Wat dekt de Cyberverzekering van Zurich niet?

Ook zijn er situaties wanneer u niet bent gedekt door de cyberverzekering.
Zo bent u niet verzekerd wanneer de schade met opzet wordt toegebracht. Is er schade door bijvoorbeeld uitval van uw internetserviceprovider? Dan valt dit ook niet onder de dekking. Daarnaast is zaak- en letselschade, inbeslagname van overheidswege en bestuurdersaansprakelijkheid niet gedekt door de verzekering.
Heeft u zelf fraude gepleegd? Dan dekt de #CyberComfort verzekering de hieruit voortkomende kosten niet. Ook wordt schade door data die u illegaal heeft verkregen niet gedekt.
Ten slotte zijn de kosten die voortkomen uit het niet voldoen aan uw verplichtingen richting derden (contractuele aansprakelijkheid) niet gedekt door de verzekering.

Extra diensten Zurich Cyberverzekering

Met #CyberComfort van Zurich geniet u ook van een snelle response vanuit Zurich in het geval van een cyberincident. De zogenaamde response-ability. Na het afsluiten van de verzekering gaan de experts van Northwave aan de slag om uw digitale weerbaarheid te verbeteren zonder extra kosten.

In het geval van een cyberincident zal Zurich zo snel mogelijk de crisisexperts van Zurich DigitalResolve inschakelen.

Wie is Zurich?

Zurich Verzekeringen

Bent u op zoek naar een goede cyberverzekering? Dan bent u bij Zurich op de juiste plaats. Met #CyberComfort van Zurich bent u goed verzekert tegen al uw cyberrisico’s. Zurich kan zich met snelheid, kennis en flexibiliteit aanpassen aan veranderende marktomstandigheden als internationaal verzekeraar.

Bent u benieuwd of de #CyberComfort verzekering van Zurich de juiste cyberverzekering voor uw onderneming is? Dan verwijzen wij u graag naar onze offertepagina en zoeken wij dit voor u uit.

Downloads