Wat is cyberrisico

 • Virus, DDos-aanval of een hack
 • Menselijke fouten, wel/niet opzettelijk
 • Technisch falen van systemen, servers, hard- en software
Vraag direct een offerte aan

Wat is cyberrisico?

Onder cyberrisico verstaan wij: financiële schade die u oploopt door een computer- en/of ICT-systeem, zonder dat deze systemen materiële schade hebben opgelopen. Het gaat hier bijvoorbeeld niet om schades die zijn veroorzaakt door brand. De financiële schade kan onder andere bestaan uit de kosten van een opgelegde boete, herstel kosten van systemen, kosten voor herstel klantenbestand (advertentiekosten).

Het verbond van verzekeraars heeft cyberrisico’s in drie groepen ingedeeld:

 1. Virus, DDos-aanval of een hack: 
  Schade door een aanval van buiten af, met als doel de website zodanig te belasten, dat zij niet te benaderen zijn. Voorbeelden hiervan zijn de aanvallen op DigiD, rijksoverheid.nl en diverse banken.
 2. Menselijke fouten, wel/niet opzettelijk: 
  Door een menselijke fout kan een onderdeel van of een geheel computersysteem en/of data van de verzekerde beschadigen, worden ontvreemd of verloren gaan. Deze systemen en/of data kunnen persoonsgegevens bevatten. Een (oud) -medewerker kan bijvoorbeeld persoonsgegevens verloren laten gaan dan wel verspreiden aan verkeerde partijen.
 3. Technisch falen van systemen, servers, hard- en software:
  Door een technisch falen van eigen of externe systemen wordt een financiële schade veroorzaakt.

Cyberriskverzekering: van offerte naar polis

1
U vult het offerteformulier in

Onze cyberrisk specialist maakt voor u een vergelijking tussen AIG, Chubb en Hiscox.

2
Wij sturen u de vergelijking

U ontvangt de vergelijking en ziet de premie en de belangrijkste kenmerken van de voorwaarden.

3
De verzekering wordt aangevraagd

Na het bespreken van de opties kiest u de verzekering die bij u past en vragen wij samen met u de verzekering aan.